ENGLISH English


להלן פתרון למספר בעיות בהן עלולים להיתקל בהפעלת "בעשר אצבעות":

-וידאו לא מוצג בחלונות VISTA או בחלונות 7:
כדי לפתור בעיה זו יש להוריד את העידכון הבא ולהפעיל אותו פעם אחת. העדכון יבקש לבצע שינוי במערכת ההפעלה, ויש לאשר זאת.

להורדת העדכון יש ללחוץ כאן.

-בעיה בהפעלת התוכנה - מקלידים קוד הפעלה ודבר לא קורה:
עקב עדכונים אוטומטיים של מערכת "חלונות XP" עלולה להיווצר בעיה בהפעלת התקליטור של "בעשר אצבעות". סימפטום הבעיה הוא שמקישים את קוד המוצר ואז לא קורה דבר. התוכנה "נעלמת". מיקרוסופט הוציאה עדכון לחלונת שפותר בעיה זו. כדי להתקין את העדכון יש ללחוץ על אחד הלינקים הבאים לפי סוג מערכת ההפעלה ולעקוב אחר ההוראות להתקנת העדכון:

לבעלי מערכת חלונות עם תפריט באנגלית המתחיל ב "START", יש ללחוץ כאן.
לבעלי מערכת חלונות עם תפריט בעברית המתחיל ב "התחל", יש ללחוץ כאן.